LOCATION

موقعیت مناسبی در مرکز شهر ونکوور. نزدیک به رستوران ها و امکانات دیگر. احاطه شده توسط مدارس و دانشگاه ها.

مکان ما مرکز شهر ونکوور است

از جانب Granville Skytrain: 2 دقیقه

از پارکینگ عمومی: 1 دقیقه

از جانب 7Eleven: 1 دقیقه

از جانب Burger King: 1 دقیقه

از جانب Starbucks: 1 دقیقه

از جانب Pacific Center Mall: 3 دقیقه

از جانب Subway: 2 دقیقه

از Vancouver Lookout: 3 دقیقه

Tim Hortons: 2 دقیقه

X